Uiteraard zijn de privacy gevoelige gegevens gewaarborgd. Zowel van de websitebezoekers als van de zorgvragers zelf.