AV-verpleging wil zo goed mogelijk praktische hulp bieden. Dat wil zeggen: verpleegkundige ondersteuning aan instellingen of verpleeghuizen wanneer er een tekort ontstaat bij de personele bezetting.