Algemeen

Wat is de werkwijze van AV-verpleging en zorg?

Na een zorgvraag worden de wederzijdse verwachtingen middels een gesprek op elkaar afgestemd. Daarna volgt het ondertekenen van het contract.

De zorgvraag komt via mail (of chat/Whatsapp of telefonisch) binnen bij AV-verpleging. Middels een (telefonisch) gesprek worden onder andere de zorgbehoefte, zorgmomenten en de vergoeding op elkaar afgestemd. Bij een positief gesprek wordt er ondertekend en de zorg kan beginnen.